Công ty cổ phần hệ thống BMS là đại diện chính thức của hãng Onicon tại Việt Nam.
Hãng Onicon là hãng sản xuất số 1 thế giới về các loại cảm biến lưu lượng, Đồng hồ đo đếm BTU meter. Các thiết bị đều có xuất xứ tại các nước G7, chủ yếu tại USA
Điện thoại: 098 345 2446

Video giới thiệuẢnh sản phẩm


Mã thiết bị

STT
Mã thiết bị
Mô tả
I
Cảm biến lưu lượng dạng tuabin (loại cắm vuông góc với ống)
1
F-1100
Cảm biến lưu lượng tuabin đơn. Đầu ra tần số
2
F-1110
Cảm biến lưu lượng tuabin đơn. Đầu ra tín hiệu tần số và Analog. Non-isolated
3
F-1111
Cảm biến lưu lượng tuabin đơn. Đầu ra tín hiệu tần số và Analog. Isolated
4
F-1120
Cảm biến lưu lượng tuabin đơn. Đâu ra tín hiệu tần số và Dry Contact
5
F-1130
Cảm biến lưu lượng tuabin đơn. Đâu ra tín hiệu tần số và Dry Contact
6
F-1200
Cảm biến lưu lượng tuabin đôi. Đầu ra tần số
7
F-1210
Cảm biến lưu lượng tuabin đôi. Đầu ra tín hiệu tần số và Analog. Non-isolated
8
F-1211
Cảm biến lưu lượng tuabin đôi. Đầu ra tín hiệu tần số và Analog. Isolated
9
F-1220
Cảm biến lưu lượng tuabin đôi. Đâu ra tín hiệu tần số và Dry Contact
10
F-1230
Cảm biến lưu lượng tuabin đôi. Đâu ra tín hiệu tần số và Dry Contact
11
FB-1200
Cảm biến lưu lượng tuabin đôi. Đầu ra tần số
12
FB-1210
Cảm biến lưu lượng tuabin đôi. Đầu ra tín hiệu tần số và Analog. Non-isolated
13
FB-1211
Cảm biến lưu lượng tuabin đôi. Đầu ra tín hiệu tần số và Analog. Isolated
14
FB-1220
Cảm biến lưu lượng tuabin đôi. Đâu ra tín hiệu tần số và Dry Contact
15
FB-1230
Cảm biến lưu lượng tuabin đôi. Đâu ra tín hiệu tần số và Dry Contact
II
Cảm biến lưu lượng dạng tuabin (gắn cùng với đường ống)
1
F-1300
Cảm biến lưu lượng tuabin gắn ống. Đầu ra tần số
2
F-1310
Cảm biến lưu lượng tuabin gắn ống. Đầu ra tín hiệu tần số và Analog. Non-isolated
3
F-1311
Cảm biến lưu lượng tuabin gắn ống. Đầu ra tín hiệu tần số và Analog. Isolated
4
F-1320
Cảm biến lưu lượng tuabin gắn ống. Đâu ra tín hiệu tần số và Dry Contact
5
F-1330
Cảm biến lưu lượng tuabin gắn ống. Đâu ra tín hiệu tần số và Dry Contact
III
Cảm biến lưu lượng dạng điện từ (Electromagetic)
1
F-3100
Cảm biến lưu lượng dạng điện từ
2
F-3200
Cảm biến lưu lượng dạng điện từ
3
F-3500
Cảm biến lưu lượng dạng điện từ
4
FB-3500
Cảm biến lưu lượng dạng điện từ
IV
Cảm biến lưu lượng dạng siêu âm (Ultrasonic)
1
F-4200
Cảm biến lưu lượng dạng sóng siêu âm
V
Cảm biến lưu lượng dạng Thermal Mass
1
F-5100
Cảm biến lưu lượng dạng Thermal Mass
2
F-5200
Cảm biến lưu lượng dạng Thermal Mass
VI
Cảm biến lưu lượng dạng Vortex
1
F-2600
Cảm biến lưu lượng dạng Vortex dạng gắn ống (inline)
2
F-2700
Cảm biến lưu lượng dạng Vortex dạng cắm ống (insertion)
VII
Màn hình hiển thị
1
D-100
Màn hình hiển thị
2
D-1201
Màn hình hiển thị đơn
3
D-1200
Màn hình hiển thị ghép
4
D-1400
Màn hinh hiển thị
VIII
Đồng hồ đo đếm BTU (BTU Meter)
1
System-10
Bộ đo đếm BTU. Cổng kết nối BACnet MS/TP, BACnet IP, MODbus, LON, N2, P1,
2
System-30
Bộ đo đếm BTU. Cổng kết nối BACnet MS/TP, BACnet IP, MODbus, LON, N2, P1,
Download Catalog Sản phẩmComments Off
Được tạo bởi Blogger.